Om Qlik4CRM

i-Centrum: Vi kan Qlik

Bolaget som skapat “Qlik4crm” heter “i-centrum“. Vi har en lång bakgrund inom CRM, vi jobbar varje dag för att stärka våra kunders förståelse för Marknad, sälj och kundservice. För oss är analys (BI) en central del av vårat arbete, vi tycker det är en förutsättning för att förstå sambanden, och därmed ta korrekta beslut.
Genom att vara partner med Qlik har vi de verktygen som behövs för att kunna leverera världens bästa lösning för analys av CRM data – qlik4crm.

Qlik4CRM stödjer idag Följande lösningar

  • SuperOffice online
  • SuperOffice on-site
  • Caesar on-site