Om Qlik

Qlik4CRM kommer  med ett antal färdiga dashboards som stödjer:

  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Kundservice

Vi kommer redan från starten stödja SuperOffice online, och on-site.
Med Qlik4crm kommer du snabbt att komma igång med Qlik, du får en överblick över ditt CRM genom vyer med anpassningsbara diagram, grafer, tabeller m.m. I qlik4crm standard kommer datat primärt från CRM-systemet men kan även kombineras med data från andra system, t.ex. företagets ERP-system.

I Qlik4CRM kan du använda alla de kända funktioner som kommer med Qlik, du kan vända och vrida på all information. Qlik´s styrka med “drill down” finns förstås även i qlik4crm vilket innebär att du enkelt kan ta ut urval efter specifika sök- och filtreringskriterier och få fram rapporter samt relatera siffror till verksamhetens behov, utmaningar, affärsmöjligheter och mål. Beslut i rätt tid innebär ett stort värde för företag i ett alltmer konkurrensutsatt arbetsklimat. Tidskrävande och manuella processer för analys bidrar ofta till kostsamma felsteg och har en negativ effekt på verksamhetens resultat. Qlik4CRM förenklar vardagen för många yrkesgrupper i det här hänseendet.