Hem

I-Centrum har skapat en koppling mellan Qlik och SuperOffice CRM samt Caesar CRM.

Qlik är ett av marknadens främsta BI system. Det är ett självbetjäningsprogram för att visualisera och utforska data.
Idag är det ca 40 000 kunder som använder Qlik och företaget omsätter över 6 miljarder SEK. Qlik har gång på gång blivit utsedd som ledare av Gartner i deras sammanställning av verktyg inom BI. Qlik är grundat i Sverige, och R&D sitter fortfarande i Lund och skapar Analys i världsklass.

i-Centrum använder kraften i Qlik för att visualisera data från de båda CRM systemen “SuperOffice” samt “Caesar”. Vår tanke är att det skall bli enklare att koppla ihop CRM systemen med Qlik, för att på det sättet kunna nyttja Qlik även i säljarbetet. Det blir därmed också betydligt enklare att få ihop CRM datat med tex ERP och de operativa systemens data, så man får en samlad bild över verksamheten.
Lösningen innehåller ett antal standard dashboards inom primärt marknadsföring, försäljning samt kundservice. Dessa kan enkelt ändras och anpassas.

Vill du veta mer om Qlik tryck här

Om Qlik

Qlik4CRM kommer  med ett antal färdiga dashboards som stödjer:

  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Kundservice

Vi kommer redan från starten stödja SuperOffice online, och on-site.
Med Qlik4crm kommer du snabbt att komma igång med Qlik, du får en överblick över ditt CRM genom vyer med anpassningsbara diagram, grafer, tabeller m.m. I qlik4crm standard kommer datat primärt från CRM-systemet men kan även kombineras med data från andra system, t.ex. företagets ERP-system.

I Qlik4CRM kan du använda alla de kända funktioner som kommer med Qlik, du kan vända och vrida på all information. Qlik´s styrka med “drill down” finns förstås även i qlik4crm vilket innebär att du enkelt kan ta ut urval efter specifika sök- och filtreringskriterier och få fram rapporter samt relatera siffror till verksamhetens behov, utmaningar, affärsmöjligheter och mål. Beslut i rätt tid innebär ett stort värde för företag i ett alltmer konkurrensutsatt arbetsklimat. Tidskrävande och manuella processer för analys bidrar ofta till kostsamma felsteg och har en negativ effekt på verksamhetens resultat. Qlik4CRM förenklar vardagen för många yrkesgrupper i det här hänseendet.

Om Qlik4CRM

i-Centrum: Vi kan Qlik

Bolaget som skapat “Qlik4crm” heter “i-centrum“. Vi har en lång bakgrund inom CRM, vi jobbar varje dag för att stärka våra kunders förståelse för Marknad, sälj och kundservice. För oss är analys (BI) en central del av vårat arbete, vi tycker det är en förutsättning för att förstå sambanden, och därmed ta korrekta beslut.
Genom att vara partner med Qlik har vi de verktygen som behövs för att kunna leverera världens bästa lösning för analys av CRM data – qlik4crm.

Qlik4CRM stödjer idag Följande lösningar

  • SuperOffice online
  • SuperOffice on-site
  • Caesar on-site

 

Kontakta oss